มยุรธุชบูรพา http://marnbuurapha.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2018&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2018&group=9&gblog=33 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ แลความงามง่ายใต้ปีกผีเสื้อ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2018&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2018&group=9&gblog=33 Tue, 18 Sep 2018 9:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-07-2017&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-07-2017&group=9&gblog=32 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ หนึ่งย่อหน้าแห่งทรงจำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-07-2017&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-07-2017&group=9&gblog=32 Sat, 22 Jul 2017 19:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-04-2017&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-04-2017&group=9&gblog=31 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ทางแยกแห่งโลกทัศน์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-04-2017&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-04-2017&group=9&gblog=31 Sat, 01 Apr 2017 18:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-03-2017&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-03-2017&group=9&gblog=30 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ รอยฝนหมาดฟ้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-03-2017&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-03-2017&group=9&gblog=30 Sun, 26 Mar 2017 22:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2016&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2016&group=9&gblog=29 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ จิตรกรสีน้ำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2016&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2016&group=9&gblog=29 Sun, 06 Nov 2016 23:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-08-2016&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-08-2016&group=9&gblog=28 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ร้านขายของเก่า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-08-2016&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-08-2016&group=9&gblog=28 Mon, 29 Aug 2016 15:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-08-2016&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-08-2016&group=9&gblog=27 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ คนแปลกหน้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-08-2016&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-08-2016&group=9&gblog=27 Sat, 20 Aug 2016 16:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-08-2016&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-08-2016&group=9&gblog=26 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ บาทวิถี ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-08-2016&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-08-2016&group=9&gblog=26 Tue, 16 Aug 2016 1:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-07-2016&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-07-2016&group=9&gblog=25 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ควันไฟที่ท้ายครัว ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-07-2016&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-07-2016&group=9&gblog=25 Thu, 28 Jul 2016 14:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=9&gblog=24 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ในภวังค์อันกลมกลืน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=9&gblog=24 Sun, 17 Jul 2016 22:20:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2016&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2016&group=9&gblog=23 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ก่อนฟืนไฟจะดับสูญ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2016&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2016&group=9&gblog=23 Mon, 02 May 2016 22:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-03-2016&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-03-2016&group=9&gblog=22 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ภวังค์อาวรณ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-03-2016&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-03-2016&group=9&gblog=22 Fri, 18 Mar 2016 22:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-01-2016&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-01-2016&group=9&gblog=21 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ภาพร่างบนทางเดิน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-01-2016&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-01-2016&group=9&gblog=21 Tue, 05 Jan 2016 0:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-10-2015&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-10-2015&group=9&gblog=20 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ลีลาศในสายฝน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-10-2015&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-10-2015&group=9&gblog=20 Mon, 05 Oct 2015 0:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-08-2015&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-08-2015&group=9&gblog=19 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เสี้ยววินาทีที่ยั่งยืน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-08-2015&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-08-2015&group=9&gblog=19 Thu, 06 Aug 2015 0:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-04-2015&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-04-2015&group=9&gblog=18 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อีกอุษาสมัย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-04-2015&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-04-2015&group=9&gblog=18 Tue, 07 Apr 2015 15:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-03-2015&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-03-2015&group=9&gblog=17 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ฝนตกขึ้นฟ้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-03-2015&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-03-2015&group=9&gblog=17 Mon, 02 Mar 2015 11:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-01-2015&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-01-2015&group=9&gblog=16 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เพียงบทเพลงแผ่ว ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-01-2015&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-01-2015&group=9&gblog=16 Fri, 30 Jan 2015 14:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2015&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2015&group=9&gblog=15 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อันเป็นนิรันดร์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2015&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2015&group=9&gblog=15 Fri, 09 Jan 2015 17:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2014&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2014&group=9&gblog=14 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ กาลครั้งหนึ่ง เมื่อคืนนี้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2014&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2014&group=9&gblog=14 Fri, 12 Dec 2014 11:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-12-2014&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-12-2014&group=9&gblog=13 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ก่อนอุษาจะพร่าเลือน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-12-2014&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-12-2014&group=9&gblog=13 Sun, 07 Dec 2014 16:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-11-2014&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-11-2014&group=9&gblog=12 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อัศจรรย์แดนสรวง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-11-2014&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-11-2014&group=9&gblog=12 Sat, 08 Nov 2014 20:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2014&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2014&group=9&gblog=11 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ค่ำคืนแห่งสายนที - สีแสงจันทร์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2014&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2014&group=9&gblog=11 Mon, 03 Nov 2014 15:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-09-2014&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-09-2014&group=9&gblog=10 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ รอยคำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-09-2014&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-09-2014&group=9&gblog=10 Wed, 10 Sep 2014 16:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2017&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2017&group=6&gblog=16 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ คืนลอยประทีป (๔) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2017&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-11-2017&group=6&gblog=16 Fri, 03 Nov 2017 23:28:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-11-2016&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-11-2016&group=6&gblog=15 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ คืนลอยประทีป (๓) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-11-2016&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-11-2016&group=6&gblog=15 Mon, 14 Nov 2016 16:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2016&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2016&group=6&gblog=14 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[ โคลงสี่สุภาพ...-๐ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2016&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2016&group=6&gblog=14 Mon, 17 Oct 2016 15:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-11-2015&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-11-2015&group=6&gblog=13 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ คืนลอยประทีป (๒) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-11-2015&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=26-11-2015&group=6&gblog=13 Thu, 26 Nov 2015 1:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2014&group=6&gblog=12 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ กรรมสิทธิ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2014&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2014&group=6&gblog=12 Mon, 17 Nov 2014 23:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2014&group=6&gblog=11 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ คืนลอยประทีป ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2014&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-11-2014&group=6&gblog=11 Thu, 06 Nov 2014 23:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-07-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-07-2014&group=6&gblog=10 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ เบิกฤดี ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-07-2014&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-07-2014&group=6&gblog=10 Fri, 04 Jul 2014 23:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-01-2018&group=3&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-01-2018&group=3&gblog=85 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เบญจวรรณห้าสี..-๐ สายเปลแห่งเวลา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-01-2018&group=3&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-01-2018&group=3&gblog=85 Sun, 07 Jan 2018 23:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-05-2017&group=3&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-05-2017&group=3&gblog=84 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ตรีเพชรพวง..-๐ ตะเพียนล่องฝัน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-05-2017&group=3&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-05-2017&group=3&gblog=84 Sun, 14 May 2017 23:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2017&group=3&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2017&group=3&gblog=83 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักษรสลับล้วน..-๐ ขณะหนึ่งของผู้แรมทาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2017&group=3&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2017&group=3&gblog=83 Thu, 27 Apr 2017 0:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2016&group=3&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2016&group=3&gblog=82 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท มังกรคาบแก้ว..-๐ เงาฝันอันปรุงปรน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2016&group=3&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-09-2016&group=3&gblog=82 Sun, 18 Sep 2016 13:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-09-2016&group=3&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-09-2016&group=3&gblog=81 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ดอกไม้พวงพู่ร้อย..-๐ กลางกระแสสัมผัส ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-09-2016&group=3&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-09-2016&group=3&gblog=81 Mon, 12 Sep 2016 15:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-08-2016&group=3&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-08-2016&group=3&gblog=80 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เจ้าเซ็นเต้นต้ำบุด..-๐ คนค้นคน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-08-2016&group=3&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-08-2016&group=3&gblog=80 Fri, 12 Aug 2016 1:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-08-2016&group=3&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-08-2016&group=3&gblog=79 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ฟักพันร้าน..-๐ อุษาสมัยแห่งไพรพฤกษ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-08-2016&group=3&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-08-2016&group=3&gblog=79 Sun, 07 Aug 2016 21:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=3&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=3&gblog=78 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นาคราชแผลงฤทธิ์..-๐ ดอกดวงบำบวงดิน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=3&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-07-2016&group=3&gblog=78 Sun, 17 Jul 2016 16:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2015&group=3&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2015&group=3&gblog=77 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท โคลงกลอน-กลอนโคลง... -๐ คีตกานท์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2015&group=3&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2015&group=3&gblog=77 Wed, 09 Dec 2015 23:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-09-2015&group=3&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-09-2015&group=3&gblog=76 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท พวงแก้วกุดั่น..-๐ ตื่น ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-09-2015&group=3&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-09-2015&group=3&gblog=76 Sun, 27 Sep 2015 23:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-04-2015&group=3&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-04-2015&group=3&gblog=75 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท พยัคฆ์ข้ามห้วย..-๐ วิกาลฉายฉาน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-04-2015&group=3&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-04-2015&group=3&gblog=75 Thu, 23 Apr 2015 14:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2015&group=3&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2015&group=3&gblog=74 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักษรนกกางปีก..-๐ ฤดีกาล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2015&group=3&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2015&group=3&gblog=74 Tue, 21 Apr 2015 14:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-04-2015&group=3&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-04-2015&group=3&gblog=73 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ถาวรธิรา..-๐ วอนนาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-04-2015&group=3&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-04-2015&group=3&gblog=73 Sat, 18 Apr 2015 16:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2015&group=3&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2015&group=3&gblog=72 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สร้อยสน.. -๐ อรุณรุ่งสู่ย่ำเย็น ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2015&group=3&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2015&group=3&gblog=72 Tue, 31 Mar 2015 0:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2014&group=3&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2014&group=3&gblog=71 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นารายณ์ทรงเครื่อง..-๐ ดวงประทีป ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2014&group=3&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2014&group=3&gblog=71 Sun, 30 Nov 2014 23:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-11-2014&group=3&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-11-2014&group=3&gblog=70 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ตรีประดับ..-๐ ขลุ่ยสะอื้นคืนค่ำครวญ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-11-2014&group=3&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-11-2014&group=3&gblog=70 Tue, 25 Nov 2014 15:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2014&group=3&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2014&group=3&gblog=69 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เมขลาโยนแก้ว...-๐ ซอเสน่หา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2014&group=3&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2014&group=3&gblog=69 Wed, 12 Nov 2014 17:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-10-2014&group=3&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-10-2014&group=3&gblog=68 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สร้อยคู่สะคราญ..-๐ นั้นมีชีวิต ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-10-2014&group=3&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-10-2014&group=3&gblog=68 Fri, 24 Oct 2014 15:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-10-2014&group=3&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-10-2014&group=3&gblog=67 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นสลักเพชร..-๐ มิตรที่แท้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-10-2014&group=3&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-10-2014&group=3&gblog=67 Wed, 22 Oct 2014 13:25:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2014&group=3&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2014&group=3&gblog=66 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นต่อยหอย..-๐ กลชีวิต ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2014&group=3&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-10-2014&group=3&gblog=66 Fri, 17 Oct 2014 23:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-10-2014&group=3&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-10-2014&group=3&gblog=65 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นสามตอน..-๐ คนชัง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-10-2014&group=3&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-10-2014&group=3&gblog=65 Mon, 13 Oct 2014 9:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-09-2014&group=3&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-09-2014&group=3&gblog=64 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท จตุรงคนายก..-๐ กระอักอก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-09-2014&group=3&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-09-2014&group=3&gblog=64 Mon, 22 Sep 2014 10:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=63 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท มยุราฟ้อนหาง..-๐ ณ ขณะหนึ่ง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=63 Sun, 21 Sep 2014 23:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=62 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ธงนำริ้ว..-๐ ฉ่ำชื่นชีวา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-09-2014&group=3&gblog=62 Sun, 21 Sep 2014 23:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-07-2014&group=3&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-07-2014&group=3&gblog=61 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นายโรงลืมกรับ..-๐ โดยสารเวลา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-07-2014&group=3&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-07-2014&group=3&gblog=61 Sun, 13 Jul 2014 11:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-07-2014&group=3&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-07-2014&group=3&gblog=60 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นาคบริพันธ์..-๐ ภวังค์รัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-07-2014&group=3&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-07-2014&group=3&gblog=60 Mon, 07 Jul 2014 16:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-06-2014&group=3&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-06-2014&group=3&gblog=59 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท จตุรงคยมก..-๐ มายา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-06-2014&group=3&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-06-2014&group=3&gblog=59 Tue, 03 Jun 2014 14:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-05-2014&group=3&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-05-2014&group=3&gblog=58 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เลวงวางตรวจ..-๐ สมมุติ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-05-2014&group=3&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-05-2014&group=3&gblog=58 Fri, 16 May 2014 23:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-05-2014&group=3&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-05-2014&group=3&gblog=56 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ช้างประสานงา..-๐ ล่วงลับลา อาลัย ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-05-2014&group=3&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-05-2014&group=3&gblog=56 Fri, 09 May 2014 2:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-05-2014&group=3&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-05-2014&group=3&gblog=55 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กลมกลืนกลอน..-๐ ยามห่าง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-05-2014&group=3&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-05-2014&group=3&gblog=55 Wed, 07 May 2014 10:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-05-2014&group=3&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-05-2014&group=3&gblog=54 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท วัวพันหลัก..-๐ โลกที่เลือก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-05-2014&group=3&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-05-2014&group=3&gblog=54 Mon, 05 May 2014 10:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2014&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2014&group=3&gblog=53 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม..-๐ รักอ้ำอึ้ง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2014&group=3&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-05-2014&group=3&gblog=53 Fri, 02 May 2014 11:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-04-2014&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-04-2014&group=3&gblog=52 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สิงโตเล่นหาง..-๐ สาย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-04-2014&group=3&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-04-2014&group=3&gblog=52 Wed, 30 Apr 2014 1:08:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-04-2014&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-04-2014&group=3&gblog=51 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท มธุรสวาที..-๐ คุก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-04-2014&group=3&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-04-2014&group=3&gblog=51 Mon, 28 Apr 2014 15:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-04-2014&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-04-2014&group=3&gblog=50 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นสามตอน...-๐ ไมตรี ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-04-2014&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-04-2014&group=3&gblog=50 Sat, 19 Apr 2014 16:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-04-2014&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-04-2014&group=3&gblog=49 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ก้านต่อดอก..-๐ ความว่างอย่างที่มี ๐- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-04-2014&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-04-2014&group=3&gblog=49 Thu, 10 Apr 2014 18:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-04-2014&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-04-2014&group=3&gblog=48 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักษรสังวาส..-๐ ก่อนนิทรา ๐- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-04-2014&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-04-2014&group=3&gblog=48 Tue, 08 Apr 2014 13:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-03-2014&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-03-2014&group=3&gblog=47 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม..-๐ เสน่ห์นาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-03-2014&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-03-2014&group=3&gblog=47 Fri, 28 Mar 2014 9:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-03-2014&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-03-2014&group=3&gblog=46 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ดุริยางค์จำเรียง..-๐ ยามรัก-ยามชัง ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-03-2014&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-03-2014&group=3&gblog=46 Sat, 22 Mar 2014 13:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-03-2014&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-03-2014&group=3&gblog=45 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นารายณ์ประลองศิลป์..-๐ พลีอักษร ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-03-2014&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-03-2014&group=3&gblog=45 Fri, 21 Mar 2014 22:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-03-2014&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-03-2014&group=3&gblog=44 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักษรกลอนตาย..-๐ สาหัสวิบัติโลก ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-03-2014&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-03-2014&group=3&gblog=44 Fri, 14 Mar 2014 17:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-03-2014&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-03-2014&group=3&gblog=43 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท จตุรงคประดับ..-๐ คราบมนุษย์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-03-2014&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-03-2014&group=3&gblog=43 Wed, 12 Mar 2014 11:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-03-2014&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-03-2014&group=3&gblog=42 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ตรีพิธพรรณ..-๐ มาลัยดอกรัก ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-03-2014&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-03-2014&group=3&gblog=42 Mon, 10 Mar 2014 12:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-03-2014&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-03-2014&group=3&gblog=41 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท งูกระหวัดหาง..-๐ หวาด ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-03-2014&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=08-03-2014&group=3&gblog=41 Sat, 08 Mar 2014 12:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-03-2014&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-03-2014&group=3&gblog=40 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักษรล้วน..-๐ ผลาญ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-03-2014&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-03-2014&group=3&gblog=40 Fri, 07 Mar 2014 8:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-03-2014&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-03-2014&group=3&gblog=39 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สารถีชักรถ..-๐ ไม้เรียวจากเสี้ยวใจ ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-03-2014&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-03-2014&group=3&gblog=39 Mon, 03 Mar 2014 13:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-02-2014&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-02-2014&group=3&gblog=38 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สุรางค์ระบำ..-๐ เส้นทางรัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-02-2014&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-02-2014&group=3&gblog=38 Thu, 27 Feb 2014 0:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-02-2014&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-02-2014&group=3&gblog=37 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท นาคเกี้ยวกระหวัด..-๐ ปรารถนา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-02-2014&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-02-2014&group=3&gblog=37 Mon, 24 Feb 2014 10:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-02-2014&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-02-2014&group=3&gblog=36 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ดำเนินนางสระ..-๐ พราวพัด ๐- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-02-2014&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-02-2014&group=3&gblog=36 Tue, 18 Feb 2014 16:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-02-2014&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-02-2014&group=3&gblog=35 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ดวงเดือนประดับดาว..-๐ เพชรพร่างไผท ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-02-2014&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-02-2014&group=3&gblog=35 Sat, 15 Feb 2014 23:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-02-2014&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-02-2014&group=3&gblog=34 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นกลางสระบัว..-๐ ถวิลใจ ใฝ่รัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-02-2014&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-02-2014&group=3&gblog=34 Mon, 10 Feb 2014 0:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-02-2014&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-02-2014&group=3&gblog=33 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ระลอกแก้วกระทบฝั่ง..-๐ จุดเทียนร่วมกัน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-02-2014&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-02-2014&group=3&gblog=33 Wed, 05 Feb 2014 13:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-02-2014&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-02-2014&group=3&gblog=32 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ช้างชูงวง..-๐ ปลายทาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-02-2014&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-02-2014&group=3&gblog=32 Sat, 01 Feb 2014 14:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-01-2014&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-01-2014&group=3&gblog=31 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นสลักเพชร..-๐ ใจที่รู้ทัน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-01-2014&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-01-2014&group=3&gblog=31 Mon, 27 Jan 2014 16:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-01-2014&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-01-2014&group=3&gblog=30 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ถอยหลังเข้าคลอง..-๐ ใจตรึง คะนึงนาง ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-01-2014&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=25-01-2014&group=3&gblog=30 Sat, 25 Jan 2014 11:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-01-2014&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-01-2014&group=3&gblog=29 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ลิ้นตะกวดคะนอง.-๐ เคียงข้าง ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-01-2014&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-01-2014&group=3&gblog=29 Thu, 23 Jan 2014 11:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-01-2014&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-01-2014&group=3&gblog=28 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ลิ้นตะกวดคะนอง.-๐ คือเพื่อน ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-01-2014&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-01-2014&group=3&gblog=28 Mon, 20 Jan 2014 17:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-01-2014&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-01-2014&group=3&gblog=27 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม..-๐ ไฟ-ในกมล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-01-2014&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-01-2014&group=3&gblog=27 Mon, 13 Jan 2014 16:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-01-2014&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-01-2014&group=3&gblog=26 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท บุษบงแย้มผกา.-๐ ใจ ที่ไหวหวั่น ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-01-2014&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-01-2014&group=3&gblog=26 Fri, 10 Jan 2014 19:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2014&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2014&group=3&gblog=25 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เสือซ่อนเล็บ..-๐ รัก ร้าว ลวง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2014&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-01-2014&group=3&gblog=25 Thu, 09 Jan 2014 18:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-01-2014&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-01-2014&group=3&gblog=24 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท โสภณาอนุกูล..-๐ ปลอบนาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-01-2014&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=04-01-2014&group=3&gblog=24 Sat, 04 Jan 2014 12:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-01-2014&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-01-2014&group=3&gblog=23 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อุภะโตโกฏิวิลาศ..-๐ ปริศนาน้ำค้าง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-01-2014&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-01-2014&group=3&gblog=23 Thu, 02 Jan 2014 14:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-12-2013&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-12-2013&group=3&gblog=22 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท รักร้อย..-๐ เพลงรัตติกาล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-12-2013&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-12-2013&group=3&gblog=22 Fri, 27 Dec 2013 13:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-12-2013&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-12-2013&group=3&gblog=21 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ภุมรินเชยทราบเกสร..-๐ ประกายรักโลมใจ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-12-2013&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-12-2013&group=3&gblog=21 Sat, 21 Dec 2013 21:47:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-12-2013&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-12-2013&group=3&gblog=20 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อธิบดีอักษร..-๐ อุทธรณ์เทวษ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-12-2013&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-12-2013&group=3&gblog=20 Tue, 17 Dec 2013 13:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=19 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สุนทรโกศล..-๐ สีทันดร ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=19 Mon, 16 Dec 2013 17:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=18 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท วิมลวาที..-๐ ด้วยศักดิ์นักรบไทย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-12-2013&group=3&gblog=18 Mon, 16 Dec 2013 11:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-12-2013&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-12-2013&group=3&gblog=17 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ครอบจักรวาล...-๐ ช่วงชีวิต ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-12-2013&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=14-12-2013&group=3&gblog=17 Sat, 14 Dec 2013 8:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=16 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท วิสูตรสองไข..-๐ คือมิตร ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=16 Thu, 12 Dec 2013 15:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=15 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อักขระโกศล..-๐ กรองกานท์กลอน ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-12-2013&group=3&gblog=15 Thu, 12 Dec 2013 2:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=14 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท อินทาธิกร...-๐ อีกก้าว (สนทนากับอุปสรรค) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=14 Mon, 09 Dec 2013 0:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=13 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท บวรโตฎก...-๐ วณิพกเย้าบุบผา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=13 Mon, 09 Dec 2013 16:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=12 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กินนรรำ...-๐ กระต่ายรำพัน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=3&gblog=12 Mon, 09 Dec 2013 1:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-12-2013&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-12-2013&group=3&gblog=11 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท สะบัดสะบิ้ง...-๐ รักสองเรา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-12-2013&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=06-12-2013&group=3&gblog=11 Fri, 06 Dec 2013 13:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-12-2013&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-12-2013&group=3&gblog=10 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ตะเข็บไต่ขอน...-๐ ก็เธอน่ารัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-12-2013&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-12-2013&group=3&gblog=10 Tue, 03 Dec 2013 13:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-10-2016&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-10-2016&group=2&gblog=34 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ วันพรุ่งนี้กับรอยทาง พ่อวางไว้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-10-2016&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-10-2016&group=2&gblog=34 Thu, 20 Oct 2016 12:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-03-2016&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-03-2016&group=2&gblog=33 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ วิหคฝันฟ้า ๓.(ภาคท้าย : ปัจฉิมวัย) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-03-2016&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-03-2016&group=2&gblog=33 Sun, 27 Mar 2016 0:49:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-01-2016&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-01-2016&group=2&gblog=32 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ วิหคฝันฟ้า ๒.(ภาคต่อ : มัชฌิมวัย) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-01-2016&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-01-2016&group=2&gblog=32 Sat, 16 Jan 2016 0:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-01-2016&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-01-2016&group=2&gblog=31 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ วิหคฝันฟ้า (ภาคต้น : ปฐมวัย) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-01-2016&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-01-2016&group=2&gblog=31 Mon, 11 Jan 2016 0:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-10-2014&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-10-2014&group=2&gblog=30 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ฤๅจะลับเลือน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-10-2014&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-10-2014&group=2&gblog=30 Wed, 29 Oct 2014 10:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-10-2014&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-10-2014&group=2&gblog=29 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อุ่นอ่อน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-10-2014&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=07-10-2014&group=2&gblog=29 Tue, 07 Oct 2014 21:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-09-2014&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-09-2014&group=2&gblog=28 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อนธการ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-09-2014&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=03-09-2014&group=2&gblog=28 Wed, 03 Sep 2014 9:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-08-2014&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-08-2014&group=2&gblog=27 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เดียงสา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-08-2014&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=15-08-2014&group=2&gblog=27 Fri, 15 Aug 2014 18:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-08-2014&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-08-2014&group=2&gblog=26 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ไหววงกระเพื่อม ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-08-2014&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-08-2014&group=2&gblog=26 Sat, 09 Aug 2014 0:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-08-2014&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-08-2014&group=2&gblog=25 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ยุทธ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-08-2014&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-08-2014&group=2&gblog=25 Tue, 05 Aug 2014 11:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=2&gblog=24 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ รวงข้าวลีบ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=2&gblog=24 Fri, 01 Aug 2014 9:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-05-2014&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-05-2014&group=2&gblog=23 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ผู้เบิกฟ้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-05-2014&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-05-2014&group=2&gblog=23 Mon, 19 May 2014 9:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-05-2014&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-05-2014&group=2&gblog=22 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ กริ่งกังสดาล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-05-2014&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-05-2014&group=2&gblog=22 Mon, 12 May 2014 8:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-02-2014&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-02-2014&group=2&gblog=21 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ รัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-02-2014&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-02-2014&group=2&gblog=21 Mon, 17 Feb 2014 9:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-12-2013&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-12-2013&group=2&gblog=20 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ พลี ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-12-2013&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=24-12-2013&group=2&gblog=20 Tue, 24 Dec 2013 13:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-12-2013&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-12-2013&group=2&gblog=19 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ซอสามสาย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-12-2013&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-12-2013&group=2&gblog=19 Mon, 23 Dec 2013 10:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-12-2013&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-12-2013&group=2&gblog=18 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ จักจั่นกรีดเสียง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-12-2013&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-12-2013&group=2&gblog=18 Fri, 20 Dec 2013 11:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-12-2013&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-12-2013&group=2&gblog=17 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ทระนง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-12-2013&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=13-12-2013&group=2&gblog=17 Fri, 13 Dec 2013 9:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=2&gblog=16 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ปลัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-12-2013&group=2&gblog=16 Mon, 09 Dec 2013 13:50:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-11-2013&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-11-2013&group=2&gblog=15 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ สุดลมหายใจ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-11-2013&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-11-2013&group=2&gblog=15 Sat, 23 Nov 2013 11:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=14 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ในเวลา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=14 Fri, 22 Nov 2013 10:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=13 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ วิกาลคล้อยเคลื่อน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=22-11-2013&group=2&gblog=13 Fri, 22 Nov 2013 10:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=12 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ โสตสำนึกในธารฝัน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=12 Sun, 17 Nov 2013 16:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=11 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ น้ำใจนักสู้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=11 Sun, 17 Nov 2013 10:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=10 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ แสงที่ส่องไปไม่ถึง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=10 Sun, 17 Nov 2013 10:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-11-2014&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-11-2014&group=10&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ แผ่วแผ่วเพียงแว่วยิน (แม่วงก์สะอื้น) ๐- ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-11-2014&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-11-2014&group=10&gblog=3 Thu, 20 Nov 2014 10:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-09-2014&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-09-2014&group=10&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์ห่อโคลง..-๐ คนเขียนคำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-09-2014&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=16-09-2014&group=10&gblog=2 Tue, 16 Sep 2014 13:11:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2014&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2014&group=10&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กาพย์ห่อโคลง..-๐ หมาบ้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2014&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-04-2014&group=10&gblog=1 Sun, 27 Apr 2014 16:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-09-2014&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-09-2014&group=9&gblog=9 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เสี้ยวดาริกา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-09-2014&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=05-09-2014&group=9&gblog=9 Fri, 05 Sep 2014 8:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=9&gblog=8 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ซากอารยะ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=01-08-2014&group=9&gblog=8 Fri, 01 Aug 2014 13:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-07-2014&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-07-2014&group=9&gblog=7 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ นาฏลีลา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-07-2014&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-07-2014&group=9&gblog=7 Fri, 18 Jul 2014 10:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-05-2014&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-05-2014&group=9&gblog=6 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ สะพานสรวง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-05-2014&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=23-05-2014&group=9&gblog=6 Fri, 23 May 2014 15:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2014&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2014&group=9&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ กระแส ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2014&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=21-04-2014&group=9&gblog=5 Mon, 21 Apr 2014 0:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-04-2014&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-04-2014&group=9&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เทศกาล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-04-2014&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-04-2014&group=9&gblog=4 Thu, 17 Apr 2014 13:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2014&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2014&group=9&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ พินิจบุปผา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2014&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=31-03-2014&group=9&gblog=3 Mon, 31 Mar 2014 11:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-12-2013&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-12-2013&group=9&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ผีพุ่งไต้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-12-2013&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=19-12-2013&group=9&gblog=2 Thu, 19 Dec 2013 13:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=9&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ดอกไม้อมตะ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=9&gblog=1 Fri, 29 Nov 2013 11:17:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-12-2013&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-12-2013&group=8&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อุ่นไอหนาว ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-12-2013&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-12-2013&group=8&gblog=5 Wed, 18 Dec 2013 2:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=8&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ มยุราคลี่คำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=8&gblog=4 Sun, 17 Nov 2013 23:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เพลงรักสะเลเต ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=3 Sun, 10 Nov 2013 22:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เพลงคนธรรพ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=2 Sun, 10 Nov 2013 23:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ หอมข้าวใหม่ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=8&gblog=1 Sun, 10 Nov 2013 14:31:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-09-2014&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-09-2014&group=7&gblog=7 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ชุดสีขาว ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-09-2014&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-09-2014&group=7&gblog=7 Mon, 29 Sep 2014 9:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-02-2014&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-02-2014&group=7&gblog=6 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ระบำดอกโมก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-02-2014&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=20-02-2014&group=7&gblog=6 Thu, 20 Feb 2014 9:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ อุษาโยค ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=5 Sun, 17 Nov 2013 11:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ตรม (ทำนบใจ) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=7&gblog=4 Sun, 17 Nov 2013 11:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เรือใบไม้ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=3 Sun, 10 Nov 2013 11:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ใต้เงาแห่งรัก (ผูกพัน) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=2 Sun, 10 Nov 2013 11:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ก้องกำสรวล ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=10-11-2013&group=7&gblog=1 Sun, 10 Nov 2013 15:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-11-2013&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-11-2013&group=6&gblog=9 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ เหตุแห่งใจ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-11-2013&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=18-11-2013&group=6&gblog=9 Mon, 18 Nov 2013 23:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2013&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2013&group=6&gblog=8 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ ฝากรักข้ามฟ้า ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2013&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=12-11-2013&group=6&gblog=8 Tue, 12 Nov 2013 23:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=7 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ ตรึงใจ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=7 Mon, 11 Nov 2013 23:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=6 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ คืนสู่ห้วงดวงใจ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=6 Mon, 11 Nov 2013 23:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ สติ - อารมณ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=5 Mon, 11 Nov 2013 23:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ แสงเทียน ที่ส่องทาง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=4 Mon, 11 Nov 2013 23:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ จินตกวีรังสรรค์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=3 Mon, 11 Nov 2013 23:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ อาบอรุณ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=2 Mon, 11 Nov 2013 23:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ...-๐ วิหคปีกเริง ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=11-11-2013&group=6&gblog=1 Mon, 11 Nov 2013 23:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-12-2013&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-12-2013&group=3&gblog=9 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เบญจวรรณห้าสี...-๐ ดาราระทม ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-12-2013&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=02-12-2013&group=3&gblog=9 Mon, 02 Dec 2013 9:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2013&group=3&gblog=7 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นสามตอน..๐ จันทร์กระซิบรัก ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=30-11-2013&group=3&gblog=7 Sat, 30 Nov 2013 21:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=3&gblog=6 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท ทศประวัติ...-๐ หวานคำ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=29-11-2013&group=3&gblog=6 Fri, 29 Nov 2013 15:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นต่อยหอย...-๐ ร้อยเพลงรัก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=5 Thu, 28 Nov 2013 15:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท กบเต้นต่อยหอย...-๐ เพียงสัจจา ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=28-11-2013&group=3&gblog=4 Thu, 28 Nov 2013 13:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม.๐ เพียงคนหัดด้นกลอน ๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=3 Wed, 27 Nov 2013 12:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม...-๐ เพียร-สู้-ทน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=27-11-2013&group=3&gblog=2 Wed, 27 Nov 2013 12:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=3&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[กลบท เทพชุมนุม...-๐ วรรณศิลป์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=3&gblog=1 Sat, 09 Nov 2013 20:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=9 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ในเส้นทาง (กำลังใจที่หล่นหาย) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=9 Sun, 17 Nov 2013 10:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=8 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ดั่งตุ๊กตาล้มลุก ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=17-11-2013&group=2&gblog=8 Sun, 17 Nov 2013 16:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=7 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ จิตคราส ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=7 Sat, 09 Nov 2013 10:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=6 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ พิราบไฟ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=6 Sat, 09 Nov 2013 16:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=5 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ลายพาดกลอน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=5 Sat, 09 Nov 2013 16:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=4 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ ใย ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=4 Sat, 09 Nov 2013 20:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=3 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ แว่วเสียงแผ่นดิน ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=3 Sat, 09 Nov 2013 16:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=2 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ พัก (เสริมแรงใจ) ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=2 Sat, 09 Nov 2013 10:06:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=1 http://marnbuurapha.bloggang.com/rss <![CDATA[-๐ เลียบผาแห่งอารมณ์ ๐-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=marnbuurapha&month=09-11-2013&group=2&gblog=1 Sat, 09 Nov 2013 0:49:28 +0700